Door de toegang tot en het gebruik maken van www.happyorganizedhome.nl verklaart u zich akkoord met deze voorwaarden.

Aan de inhoud van www.happyorganizedhome.nl kunnen geen enkele rechten ontleend worden. Happyorganizedhome.nl spant zich in om de ter beschikking gestelde informatie volkomen juist en bijgewerkt te publiceren. Ondanks dat happyorganizedhome.nl dit zo zorgvuldig mogelijk doet, kan het zijn dat de verstrekte informatie taalfouten of onjuistheden bevat. Www.happyorganizedhome.nl is echter niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade die zou kunnen ontstaan door het gebruik van deze website en de aangeboden informatie.

De inhoud van www.happyorganizedhome.nl kan te allen tijde zonder kennisgeving bijgewerkt, veranderend of opgevuld worden.

Www.happyorganizedhome.nl  kan direct of indirect verwijzen naar websites of pagina’s van derden. Het verwijzen naar websites of pagina’s betekend op geen enkele wijze een instemming van de inhoud ervan.

Bij persoonlijke vragen en/of hulp zal happyorganizedhome.nl zich altijd houden aan de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

Copyright

Alle teksten en afbeeldingen zijn gemaakt door www. happyorganizedhome.nl en zijn intellectueel eigendom van happyorganizedhome.nl.

Het is niet toegestaan om artikelen en afbeeldingen te kopiëren, over te nemen en/of  te verspreiden zonder vermelding van bron en schriftelijke toestemming van happyorganizedhome.nl, tenzij dit gebeurt via de door de website geboden social media. Neem contact op met happyorganizedhome.nl als je één of meer artikelen wilt overnemen.

Top